ETKİNLİK TAKVİMİ
GENÇLERDE MESLEK EDİNME

SOSYAL HİZMET UZMANLIĞI

Bir Meslek Olarak "Sosyal Hizmet" Ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı

Teorik olarak mesleğin tanımını yaparak, meslek hakkında kısaca bilgiler verelim:

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

SOSYAL HİZMET UZMANI

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerinin artırılması, insanların kaynak, hizmet ve olanak sağlayan sistemlerle bağlantılandırılması, sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politikaların gelişimine katkıda bulunulması amacıyla insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek elemanıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlar:

SHÇEK Genel Müdürlüğü
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
Çocuk Yuvaları
Sevgi Evleri
Çocuk Evleri
Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları
Koruyucu Aile Hizmetleri
Aile Danışma Merkezi
Yaşlı Huzurevleri
Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Özel Eğitim Kuruluşları
Toplum Merkezleri
Sosyal Yardım Birimleri
Sağlık Bakanlığı
Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
Adalet Bakanlığı
Cezaevleri
Islahevleri
Çocuk Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Sokak Çocukları Merkezleri
Devlet Planlama Teşkilatı
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
Kamu ve özel sanayi kuruluşları
Yerel yönetimler
Sivil toplum örgütleri

http://www.asdep.org/node/194


Yorumlar - Yorum Yaz